Πως να χρησιμοποιήσετε το Psiphon

Psiphon για Android

Πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι το αντίγραφο του Psiphon για Android που έχετε είναι αυθεντικό.

Click on a Psiphon APK link from within your Android email client or web browser to begin the installation. (If you get an error, you may need to enable sideloading.)

Όταν γίνει εκκίνηση της εφαρμογής Psiphon, θα αρχίσει να συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο Psiphon.

Screenshot showing the Psiphon for Android status panel
 • Psiphon is running in VPN or Whole Device mode. All applications are tunneled through Psiphon.
 • Status Tab is selected
 • To run Psiphon in Tunnel Whole Device mode, you must have Android 4.0+ or a rooted device.

  This option will be unavailable for non-rooted devices with an older version of Android.
 • Γκρι: γίνεται σύνδεση
  Κόκκινο: δεν συνδέθηκε
  Μπλε: συνδέθηκε
 • Δείχνει ποιά έκδοση του Psiphon τρέχετε.

Screenshot showing the Psiphon for Android logs panel
 • Psiphon activity logs

Screenshot showing the Psiphon for Android statistics panel
 • Διάρκεια σύνδεσης
 • Δεδομένα που στάλθηκαν μέσω του Psiphon
 • Δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω του Psiphon
 • Sent data compressed through Psiphon
 • Received data compressed through Psiphon

Once the app has connected to the network, it will launch the built-in Psiphon browser. Psiphon for Android does not automatically tunnel the traffic for the default Android browser or other apps. By default, only the Psiphon browser is tunneled through the Psiphon network.

Screenshot showing the Psiphon for Android web browser
 • Το Psiphon τρέχει
 • Εναλλαγή κρατέλων
 • Κλείσιμο παρούσας καρτέλας
 • Προσθήκη αυτής της σελίδας στα Αγαπημένα
 • Άνοιγμα νέας καρτέλας

Psiphon για τα Windows

Πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι το αντίγραφο Psiphon για Windows που έχετε είναι αυθεντικό.

Download the client program and run it. When you run it, you should see a security prompt showing that this program is a legitimate product of Psiphon Inc.

Screenshot showing the Windows security warning for the Psiphon executable

Psiphon automatically starts connecting when you run it. While it is connecting, a spinning icon is displayed. You may select one of the following tunnel modes: VPN (L2TP over IPsec), SSH, or SSH+ (SSH plus obfuscation, a randomized layer on top of SSH to avoid protocol fingerprinting).

Screenshot showing Psiphon starting up on Windows

Connection to the Psiphon server is established when the green icon is displayed. In VPN mode, all of your traffic automatically tunnels through Psiphon.

In SSH and SSH+ modes, Psiphon automatically sets the Windows system proxy settings, so network traffic for applications that respect these settings will be tunneled through Psiphon. These settings are respected by default by all major web browsers.

Furthermore, in SSH and SSH+ modes, Psiphon offers a split tunnel option where international traffic is tunneled through the proxy and domestic traffic is not. Check the “Don’t proxy domestic web sites” option to enable split tunneling. When this option is on, unproxied domains are reported in the message area.

Screenshot showing Psiphon connected on Windows

Όταν τερματίζετε το πρόγραμμα, το Psiphon αποσυνδέεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο για να γίνει εναλλαγή της σύνδεσης.