چگونگی استفاده از سایفون

سایفون برای اندرواید

ابتدا باید تأیید کنید که کاپی سایفون شما برای اندرواید معتبر است.

روی لینک APK سایفون از درون سرویس‌گیرنده ایمیل اندرواید یا مرورگر ویب خود کلیک کنید تا نصب را آغاز کنید. (اگر با خطای مواجه شدید، ممکن مجبور شوید دانلود جداگانه را فعال کنید.)

وقتی برنامه سایفون را اجرا میکنید، به طور اتومات شروع به اتصال به شبکه سایفون میکند.

Screenshot showing the Psiphon for Android status panel
 • سایفون در حالت VPN یا تمام دستگاه اجرا میشود. تمام برنامه‌های توسط سایفون تونل میشوند.
 • تب وضعیت انتخاب شده است
 • برای اجرای سایفون در حالت تمام استفاده از تونل برای تمام دستگاه، باید اندرواید 4.0+ یا یک دستگاه ریشه دار شده داشته باشید.

  این گزینه برای دستگاه های غیر ریشه دار شده با نسخه سابقه‌تر اندرواید در دسترس نخواهد بود.
 • خاکستری: در حال اتصال
  سرخ: not متصل نشده
  آبی: متصل
 • نسخه سایفون که در حال حاضر استفاده میکنید را نشان میدهد

Screenshot showing the Psiphon for Android logs panel
 • گزارش‌های ثبت فعالیت سایفون

Screenshot showing the Psiphon for Android statistics panel
 • مدت زمان اتصال
 • داده‌های ارسال شده از طریق سایفون
 • داده‌های دریافت شده از طریق سایفون
 • معلومات ارسال شده از طریق سایفون فشرده شده است
 • داده‌های دریافت شده از طریق سایفون فشرده شده اند

وقتی برنامه به شبکه وصل شد، مرورگر داخلی سایفون را راه اندازی خواهد کرد. سایفون برای اندرواید به طور اتومات ترافیک مرورگر پیش‌فرض اندرواید و دیگر برنامه‌ها را تونل نمیکند. به طور پیش‌فرض تنها مرورگر سایفون از طریق شبکه سایفون تونل میشود.

Screenshot showing the Psiphon for Android web browser
 • سایفون در حال اجرا است
 • جابجایی بین تب ‌های باز
 • تب فعلی را ببندید
 • کتاب نشانی صفحه فعلی
 • تب جدید را باز کنید

سایفون برای ویندوز

ابتدا باید تأیید کنید که کاپی سایفون شما برای ویندوز معتبر است.

برنامه سرویس‌گیرنده را دانلود و آن را اجرا کنید. هنگامیکه آن را اجرا میکنید، باید یک پیام امنیتی که نشان میدهد این برنامه محصول معتبر شرکت سایفون است را مشاهده نمایید.

Screenshot showing the Windows security warning for the Psiphon executable

وقتی سایفون را اجرا میکنید به‌ طور اتومات شروع به اتصال میکند. در حین اتصال، آیکن چرخان نمایش داده میشود. میتوانید یکی از حالت‌های ذیل تونل را انتخاب کنید: VPN (L2TP از طریق IPsec)، SSH یا SSH+ (SSH همراه با ابهام، یک لایه تصادفی روی SSH برای جلوگیری از ثبت چاپ انگشت پروتوکول).

Screenshot showing Psiphon starting up on Windows

هنگامیکه آیکن سبز نمایش داده میشود، به معنی برقراری اتصال به سرور سایفون است. در حالت VPN، تمام ترافیک شما به‌ طور اتومات از طریق سایفون تونل میشود.

سایفون در حالت SSH و SSH+ به طور اتومات تنظیمات پراکسی ویندوز را تنظیم میکند تا ترافیک شبکه برای برنامه‌های که این تنظیمات را رعایت میکنند از طریق سایفون تونل شوند. این تنظیمات به طور پیش‌فرض توسط تمام مرورگرهای عمده ویب رعایت میشوند.

علاوه بر این، در حالت‌های SSH و SSH+، سایفون یک گزینه تونل دوقسمته را ارائه میکند که با آن ترافیک بین‌المللی از طریق پراکسی تونل میشود اما ترافیک داخلی نمیشود. گزینه "ویب سایت‌های داخلی پراکسی نشوند" گزینه‌ برای فعال کردن تونل دوقسمته است. هنگامیکه این گزینه فعال است، دامنه‌های فاقد پراکسی در ناحیه پیام گزارش میشوند.

Screenshot showing Psiphon connected on Windows

هنگامیکه برنامه را بسته می کنید، سایفون به طور اتومات قطع میشود. همچنین میتوانید بر روی آیکن کلیک کنید تا اتصال را تغییر دهید.