Psiphony nädip ulanmaly

Android üçin Psiphon

Birinji bilen Siz öz Android üçin Psiphon nusgañyz ähtibardygyny barlañ.

Gurnamany başlatmak üçin Android e-poçtaňyzyň ýa-da brauzeriňiziň içinde Psiphon APK baglanyşygyna basyň. (Eger-de säwlik dörese, Siz ýan yükleme üçin mümkünçilik döretmeli.)

Psiphon 3 programmasyny işe goýbereniňizde ol Psiphon toruna awtomatiki birikmäge başlaýar.

Screenshot showing the Psiphon for Android status panel
 • Psiphon VPN ýa-da Bütin Enjam görnüşinde işleýär. Hemme programmalar arkaly Psiphon tunellenýär.
 • Status Paneli saýlanan
 • Psiphon-y Umumy Tunel Enjam görnüşinde işletmek üçin, Android 4.0+ ýada kökli enjam gerek.

  Bu saýlama, öňki köne Android ulgamyna eýe bolan we kökli bolmadyk enjamlar üçin ulanyp bolmaz.
 • Çal : birikýär
  Gyzyl: birikmedi
  Gök: birikdi
 • Şu wagt haýsy Psiphon wersiýasyny ulanýanyňyzy görkezer

Screenshot showing the Psiphon for Android logs panel
 • Psiphon hereketlilik loglary

Screenshot showing the Psiphon for Android statistics panel
 • Birikme dowamlylygy
 • Psiphon arkaly maglumatlary iber
 • Psiphon üsti bilen toplanan maglumat
 • Psiphon arkaly kompreslenen maglumaty ugrat
 • Toplanan maglumat Psiphon üsti bilen kompreslendi

Programma tora birigeninden soň ol öz içindäki Psiphon brauzerini işe goýberýär. Android üçin Psiphon gelýän we gidýän mazmuny öňünden kabul edilen Android brauzeri ýa-da beýleki programmalar üçin awtomatiki amala aşyrmaýar.

Screenshot showing the Psiphon for Android web browser
 • Psiphon işleýär
 • Açyk panelleriň arasyndan geçiş et
 • Ulanylýan paneli ýap
 • Häzirki sahypany ýer belliklerine belle
 • Täze panel aç