Làm thế nào để sử dụng Psiphon

Psiphon cho Android

Đầu tiên bạn nên kiểm tra lại bản Psiphon cho Android là bản chính gốc.

Bấm vào đường dẫn Psiphon APK bên trong ứng dụng email của Android hay trình duyệt để bắt đầu cài đặt. (Nếu có lỗi, bạn có thể phải kích hoạt sideloading.)

Khi bạn khởi động ứng dụng Psiphon, nó sẽ tự động kết nối với mạng Psiphon.

Hình ảnh cho thấy Psiphon đang chạy trên Android, trên bảng trạng thái
 • Psiphon đang chạy trong chế độ VPN hay Toàn Thiết Bị. Tất cả các ứng dụng được xuyên hầm qua Psiphon.
 • Trang Trạng Thái được chọn
 • Để chạy Psiphon trong chế độ Đường hầm Toàn Thiết Bị, bạn phải có Android 4.0+ hoặc thiết bị đã root.

  Tùy chọn này sẽ không có cho các thiết bị không root với phiên bản Android cũ hơn.
 • Xám: đang kết nối
  Đỏ: chưa kết nối
  Xanh: đã kết nối
 • HIển thị phiên bản Psiphon đang chạy

Hình ảnh cho thấy Psiphon đang chạy trên Android, trên bảng ký sự
 • Ký sự hoạt động của Psiphon

Hình ảnh cho thấy Psiphon đang chạy trên Android, trên bảng thống kê
 • Thời gian kết nối
 • Dữ liệu gửi ra qua Psiphon
 • Dữ liệu nhận qua Psiphon
 • Dữ liệu nén gửi ra qua Psiphon
 • Dữ liệu nén nhận qua Psiphon

Khi ứng dụng kết nối vào mạng, nó sẽ khởi động trình duyệt Psiphon cài sẵn. Psiphon cho Android không tự động xuyên hầm các lưu lượng giao thông cho trình duyệt Android mặc định hay các ứng dụng khác. Theo mặc định chỉ có trình duyệt Psiphon được xuyên hầm qua mạng Psiphon.

Hình ảnh cho thấy các phần khác nhau của trình duyệt Psiphon Android
 • Psiphon đang chạy
 • Chuyển đổi giữa các tabs mở
 • Đóng tab hiện tại
 • Đánh dấu trang hiện thời
 • Mở tab mới

Psiphon dành cho Windows

Đầu tiên bạn nên kiểm tra lại bản Psiphon cho Windows là bản chính gốc.

Tải chương trình client xuống và chạy. Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ thấy thông báo nhắc bảo mật cho biết rằng chương trình này là một sản phẩm hợp pháp của Psiphon Inc.

Hình ảnh cho thấy cảnh báo an ninh của Windows cho phần mềm Psiphon

Psiphon tự động kết nối khi bạn cho chạy. Trong lúc đang kết nối, một biểu tượng xoay tròn được hiển thị. Bạn có thể chọn một trong các chế độ đường hầm: VPN (L2TP qua IPsec), SSH, hoặc SSH+ (tức SSH với kỹ thuật rối mã, thêm một lớp ngẫu nhiên bên trên SSH để tránh bị dò ra giao thức).

Hình ảnh cho thấy Psiphon đang khởi động trên Windows

Kết nối đến máy chủ Psiphon được thiết lập khi có biểu tượng màu xanh lá cây hiển thị. Trong chế độ VPN, tất cả các lưu lượng truy cập của bạn sẽ tự động xuyên hầm qua Psiphon.

Ở các chế độ SSH và SSH+, Psiphon tự động lập các thiết đặt proxy của hệ thống Windows, do đó các luồng giao thông mạng cho các ứng dụng tuân thủ các thiết đặt này sẽ xuyên hầm qua Psiphon. Những thiết đặt này theo mặc định được tất cả các trình duyệt web chính tuân thủ.

Hơn nữa, trong chế độ SSH và SSH+, Psiphon cung cấp một tùy chọn đường hầm tách, nơi lưu lượng giao thông quốc tế được xuyên hầm thông qua proxy và lưu lượng giao thông nội địa thì không. Kiểm tra tùy chọn “Đừng proxy các trang web nội địa” để kích hoạt đường hầm tách. Khi tùy chọn này được bật lên, các miền không được proxy được thông báo trong khu vực tin nhắn.

Hình ảnh cho thấy Psiphon đã được kết nối trên Windows

Khi bạn đóng phần mềm, Psiphon tự động ngắt kết nối. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng để bật/tắt kết nối.