Làm thế nào để sử dụng Psiphon

Psiphon cho Android

Đầu tiên bạn nên kiểm tra lại bản Psiphon cho Android là bản chính gốc.

Bấm vào đường dẫn Psiphon APK bên trong ứng dụng email của Android hay trình duyệt để bắt đầu cài đặt. (Nếu có lỗi, bạn có thể phải kích hoạt sideloading.)

Khi bạn khởi động ứng dụng Psiphon, nó sẽ tự động kết nối với mạng Psiphon.

Screenshot showing the Psiphon for Android status panel
 • Psiphon đang chạy trong chế độ VPN hay Toàn Thiết Bị. Tất cả mọi ứng dụng được kết nối xuyên qua Psiphon.
 • Trang Trạng Thái được chọn
 • Để chạy Psiphon trong chế độ Kết Nối Toàn Thiết Bị Xuyên Qua Psiphon, bạn phải có Android 4.0+ hoặc thiết bị đã root.

  Tùy chọn này sẽ không có cho các thiết bị không root với phiên bản Android cũ hơn.
 • Xám: đang kết nối
  Đỏ: chưa kết nối
  Xanh: đã kết nối
 • HIển thị phiên bản Psiphon đang chạy

Screenshot showing the Psiphon for Android logs panel
 • Ký sự hoạt động của Psiphon

Screenshot showing the Psiphon for Android statistics panel
 • Thời gian kết nối
 • Dữ liệu gửi ra qua Psiphon
 • Dữ liệu nhận qua Psiphon
 • Dữ liệu nén gửi ra qua Psiphon
 • Dữ liệu nén nhận qua Psiphon

Khi ứng dụng kết nối vào mạng, nó sẽ khởi động trình duyệt Psiphon cài sẵn. Psiphon cho Android không tự động chuyển lưu lượng giao thông cho trình duyệt Android mặc định hay các ứng dụng khác đi qua Psiphon. Theo mặc định chỉ có trình duyệt Psiphon được đi xuyên qua mạng Psiphon.

Screenshot showing the Psiphon for Android web browser
 • Psiphon đang chạy
 • Chuyển đổi giữa các tabs mở
 • Đóng tab hiện tại
 • Đánh dấu trang hiện thời
 • Mở tab mới