Làm thế nào để sử dụng Psiphon

Psiphon dành cho Android

Đầu tiên, bạn nên xác minh là bản sao Psiphon dành cho Android của bạn là xác thực.

Click on a Psiphon APK link from within your Android email client or web browser to begin the installation. (If you get an error, you may need to enable sideloading.)

When you launch the Psiphon app, it will automatically start connecting to the Psiphon network.

Image showing Psiphon running on Android, on the status panel
 • Psiphon đang chạy trong chế độ VPN hay Toàn Thiết Bị. Tất cả các ứng dựng đã được tạo đường hầm qua Psiphon.
 • Thanh Status đã được chọn
 • Để chạy Psiphon trong chế độ Đường hầm Toàn Thiết Bị, bạn phải có Android 4.0+ hoặc thiết bị đã root. Tùy chọn này sẽ không có sẵn cho các thiết bị không root với phiên bản cũ hơn của Android.
 • Màu xám: đang kết nối Đỏ: Không kết nối được Xanh: Đã kết nối
 • HIển thị phiên bản Psiphon nào mà bạn hiện đang chạy

Image showing Psiphon running on Android, on the logs panel
 • Psiphon activity logs

Hình ảnh cho thấy Psiphon đang chạy trên Android, trên bảng thống kê
 • Connection duration
 • Data sent through Psiphon
 • Data received through Psiphon
 • Sent data compressed through Psiphon
 • Received data compressed through Psiphon

Once the app has connected to the network, it will launch the built-in Psiphon browser. Psiphon for Android does not automatically tunnel the traffic for the default Android browser or other apps. By default, only the Psiphon browser is tunneled through the Psiphon network.

Hình ảnh cho thấy các phần khác nhau của trình duyệt Psiphon Android
 • Psiphon is running
 • Chuyển đổi giữa các tabs mở
 • Đóng tab hiện tại
 • Bookmark current page
 • Mởi tab mới

Psiphon dành cho Windows

Đầu tiên, bạn nên xác minh là bản sao Psiphon dành cho Windows của bạn là xác thực.

Tải chương trình client xuống và chạy. Khi bạn chạy chương trình, bạn sẽ thấy thông báo nhắc bảo mật cho biết rằng chương trình này là một sản phẩm hợp pháp của Psiphon Inc.

Image showing the Windows security warning for the Psiphon executable

Psiphon automatically starts connecting when you run it. While it is connecting, a spinning icon is displayed. You may select one of the following tunnel modes: VPN (L2TP over IPsec), SSH, or SSH+ (SSH plus obfuscation, a randomized layer on top of SSH to avoid protocol fingerprinting).

Hình ảnh cho thấy Psiphon đang khởi động trên Windows

Kết nối đến máy chủ Psiphon được thiết lập khi có biểu tượng màu xanh lá cây hiển thị. Trong chế độ VPN, tất cả các lưu lượng truy cập của bạn sẽ tự động được tạo đường hầm thông qua Psiphon.

In SSH and SSH+ modes, Psiphon automatically sets the Windows system proxy settings, so network traffic for applications that respect these settings will be tunneled through Psiphon. These settings are respected by default by all major web browsers.

Hơn nữa, trong chế độ SSH và SSH+, Psiphon cung cấp một tùy chọn đường hầm tách, nơi lưu lượng giao thông quốc tế được tạo đường hầm thông qua proxy và lưu lượng giao thông nội địa thì không. Kiểm tra tùy chọn “Don’t proxy domestic web sites” để kích hoạt đường hầm tách. Khi tùy chọn này được bật lên, các miền không được proxy được thông báo trong khu vực tin nhắn.

Hình ảnh cho thấy Psiphon đã được kết nối trên Windows

Khi bạn đóng chương trình, Psiphon tự động ngắt kết nối. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng để chuyển đối kết nối.