នាំអ្នកទៅកាន់ទីដែលអ្នកចង់ទៅ...

ត្រួតពិនិត្យដោយប្រទេសរបស់អ្នក, សាជីវកម្ម, ឬបរិវេណ?

បន្ទាប់ពីបានដោះស្រាយជាមួយរបបឃោរឃៅនៅជុំវិញពិភពលោក យើងមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទទួលបានមាតិកា ដែលអ្នកចង់បាននៅពេលណា និងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់បាន។

របៀប Psiphon ដំណើរការ »

...និងជូនអ្នកទៅទីនោះដោយសុវត្ថិភាព។

ចង់ប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើ WiFi សាធារណៈ?

អ៊ិនធឺណែតដោយឥតគិតថ្លៃគឺល្អ ប៉ុន្តែខូឃី និងគណនីបានលួច គឺមិនល្អទេ។ Psiphon ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផ្លូវសុវត្ថិភាពទៅកាន់អ៊ីនធឺណេត មិនថាបណ្តាញដែលអ្នកកំពុងប្រើដើម្បីភ្ជាប់។

How do I know I can trust Psiphon? »

ទំនុកចិត្ត, ល្បឿន, សាមញ្ញ៖ ជ្រើសទាំង៣

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 មក Psiphon បានជួយមនុស្សរាប់លាននាក់ នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការដាក់កំហិតនៅជុំវិញពិភពលោក ឱ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងគំនិតត្រួតពិនិត្យដោយសុវត្ថិភាព។ ឥឡូវនេះ Psiphon អាចធ្វើដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់អ្នក។

ទាញយក Psiphon »

តើ Psiphon ជាអ្វី?

Psiphon គឺជាឧបករណ៍បញ្ចៀសការឃ្លាំមើលមួយពី Psiphon Inc ដែលប្រើប្រាស់ VPN, SSH និង HTTP Proxy technology ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើអ៊ីនធឺរណែតដែលមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។ ម៉ាស៊ីនប្រើ Psiphon របស់អ្នកនឹងរៀនដោយស្វ័យប្រវត្តិអំពីចំណុចចូលដំណើរការថ្មី ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកពីការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ។

អំពីយើង »