Psiphon Eind-Gebruiker Licentie Overeenkomst

Deze software en alle bijbehorende intellectuele eigendom is eigendom van Psiphon Inc., een Ontario geregistreerd bedrijf met het hoofdkantoor in Toronto, Ontario Canada.

Het Psiphon systeem bestaat uit zowel de "software" (programma broncode en applicaties afgeleid van die code) en een "service" (een systeem van klant en server software die deel uitmaken van een goed functionerend geheel). De Psiphon software en de broncode zijn gratis en open-source en zijn gelicenseerd onder de GNU General Public License versie 3. Gebruik van de Psiphon dienst is gelicenseerd onder de op deze pagina beschreven voorwaarden.

De Psiphon dienst is strikt bedoeld voor personen, en is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Wilt u Psiphon gebruiken voor andere doeleinden of aanvullende eisen, bieden wij een betaalde, commerciële dienst. Voor meer informatie, e-mail sponsor@psiphon.ca .

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de Psiphon service, gaat u ermee akkoord om het niet te gebruiken op een manier dat de Canadese wet, of de rechten van derden schendt.

Persoonlijk of Opgegeven Gebruik

Gebruik van de Psiphon dienst wordt verleend onder een niet-exclusieve, persoonlijke licentie. Met behulp van Psiphon, gaat u akkoord met het gebruik van de service voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niet (en kan niet toestaan dat een derde partij) te verhuren, leasen, sublicentiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins gebruik van de Psiphon-service voor commerciële doeleinden te verspreiden.

Distributie

Alleen software klanten gecreëerd door Psiphon Inc. mogen de Psiphon service te gebruiken. Het is een schending van deze licentie te verspreiden of gebruik maken van een van derden klant of gereedschap voor gebruik met de Psiphon service.

Verklaring van de Beperking van aansprakelijkheid

De Psiphon dienst wordt geleverd "as is" en zonder garantie of expliciet of impliciet aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Psiphon wijst alle garanties en verplichtingen in verband met het gebruik van deze dienst met inbegrip van lichamelijk letsel of enige incidentele, speciale, indirecte of gevolgschade persoonlijke of commerciële schade dan ook, met inbegrip van het verlies van gegevens en onderbreking van de bedrijfsvoering.

Beëindiging; Algemene gebruiksvoorwaarden Schendingen

Psiphon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken om deze licentie op ieder moment om welke reden te beëindigen, en zonder boete. Door het gebruik van Psiphon, gaat u ermee akkoord niet om de service te gebruiken op een manier dat de termen van de dienstverlening en licentie-overeenkomst schendt.

Als de gebruiker, bent u vrij om deze licentie overeenkomst te allen tijde beëindigen door het stopzetten van het gebruik van elke en alle onderdelen van de Psiphon service, en het verwijderen van alle exemplaren van de software van uw apparaat.