Thỏa thuận Sử dụng cho Người Dùng Cuối của Psiphon

Phần mềm này và tất cả các sở hữu trí tuệ liên hệ là sở hữu của Psiphon Inc., một công ty đăng ký tại bang Ontario với văn phòng chính tại Toronto, Ontario, Canada.

Hệ thống Psiphon bao gồm "phần mềm" (mã nguồn và ứng dụng từ mã nguồn đó) và "dịch vụ" (một hệ thống gồm có phần mềm máy chủ và khách). Phần mềm và mã nguồn Psiphon dưới dạng miền phí và nguồn mởmang giấy phép theo dạng GNU General Public License Version 3. Việc sử dụng dịch vụ Psiphon được phép theo các điều khoản mô tả trong trang này.

Dịch vụ Psiphon chỉ nhằm cho các cá nhân, và sử dụng cho mục tiêu cá nhân mà thôi. Nếu bạn muốn dùng Psiphon cho bất cứ mục tiêu nào khác hoặc có những yêu cầu phụ trội, thì chúng tôi có dịch vụ thương mại có tốn phí. Để biết thêm chi tiết, email sponsor@psiphon.ca.

Điều kiện sử dụng

Khi dùng dịch vụ Psiphon, bạn đồng ý là dùng thế nào để không vi phạm luật lệ Canada, hay quyền hạn của bên thứ ba.

Sử dụng cá nhân hay chỉ định

Việc sử dụng các dịch vụ Psiphon được cấp dưới giấy phép cá nhân, không độc quyền. Bằng việc sử dụng Psiphon, bạn đồng ý sử dụng cho mục tiêu cá nhân, không dùng cho thương mại. Bạn không được (và có thể không cho phép bên thứ ba) thuê, mướn, cấp phép, bán, bán lại hoặc phân phối sử dụng các dịch vụ Psiphon cho mục đích thương mại.

Phân phối

Chỉ có các phần mềm do công ty Psiphon soạn thảo là được phép dùng dịch vụ Psiphon. Sử dụng hay phân phối một phần mềm hay công cụ của bên thứ ba để dùng với dịch vụ Psiphon là vi phạm vào giấy phép này.

Tuyên bố về những hạn chế trách nhiệm pháp lý

Dịch vụ Psiphon được cung cấp "nguyên trạng" và không có bất cứ bảo hành nào hoặc chịu trách nhiệm hàm ý hay rõ rệt. Psiphon phủ nhận tất cả bảo hành và trách nhiệm liên đới với việc sử dụng dịch vụ này bao gồm gây thương tích cá nhân, hoặc bất cứ thiệt hại nào về phương diện cá nhân hay thương mại một cách vô tình, đặc biệt, gián tiếp hay hệ quả, kể cả thất thoát dữ liệu và gián đoạn kinh doanh.

Chấm dứt; Các điều khoản vi phạm dịch vụ

Psiphon giữ quyền đơn phương chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ hoặc không có lý do nào và không bị phạt. Với việc dùng Psiphon, bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ dưới bất cứ phương cách nào vi phạm các điều khoản của dịch vụ và giấy phép.

Là người sử dụng, bạn được tự do chấm dứt thỏa thuận cấp phép này bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng bất kỳ và tất cả các bộ phận của dịch vụ Psiphon và xóa tất cả các thực thể của các ứng dụng phần mềm từ thiết bị của bạn.