Các câu hỏi thường gặp

Kiểm tra bản tải Psiphon của bạn là chính gốc

Psiphon cho Windows của tôi có phải chính gốc không?

Psiphon cho Windows không bao giờ được phân phối dưới dạng gói cài đặt. Mỗi ứng dụng Psiphon cho Windows là một tập tin chương trình (".exe") được ký dạng số bởi Psiphon Inc. Windows tự động kiểm tra chữ ký này khi bạn chạy Psiphon. Bạn cũng có thể tự tay mình xem xét chữ ký trước khi chạy bằng cách mở hộp thoại Thuộc tính của tập tin và xem tab Chữ Ký Số. Mã số nhận dạng SHA1 cho chìa khóa công khai của Psiphon Inc nằm trong hộp thoại Chứng Chỉ, tab Chi tiết.

The flow of dialog boxes required to find the certificate thumbprint for Psiphon for Windows

For the certificate valid for the period 2020-09-09 to 2023-11-02 the SHA1 thumbprint is:

07 89 b3 5f d5 c2 ef 81 42 e6 aa e3 b5 8f ff 14 e4 f1 31 36

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2017-07-05 đến 2020-10-03, mã nhận dạng SHA1 là:

89 fd cd 09 65 f4 dd 89 2b 25 7c 04 d5 b4 14 c7 ac 2b 5f 56

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2014-05-08 đến 2017-09-06 mã nhận dạng SHA1 là:

9b a0 bd 1c e4 ca f6 20 41 0d 46 47 ae 40 b0 7c 83 c7 31 99

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2012-05-21 đến 2014-07-30, mã nhận dạng SHA1 là:

84 c5 13 5b 13 d1 53 96 7e 88 c9 13 86 0e 83 ee ef 48 8e 91

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2011-06-16 đến 2012-06-21, mã nhận dạng SHA1 là:

8f b7 ef bd 20 a9 20 3a 38 37 08 a2 1e 0a 1d 2e ad 7b ee 6d

Psiphon cho Windows tự động cập nhật và quá trình này tự động xác minh mỗi bản cập nhật là chính gốc.

Psiphon cho Android của tôi có phải chính gốc không?

BÁO ĐỘNG: Một lổ hổng được biết gần đây có thể khiến cho quy trình kiểm tra chữ ký của ứng dụng Android báo cáo sai lầm là tập tin APK độc hại là hợp lệ. Chúng tôi khuyến cáo người dùng bật mở chức năng Google Verify App (Kiểm tra ứng dụng) theo hướng dẫn nơi đây.

Ứng dụng Psiphon cho Android được gửi ra dưới dạng tập tin APK của Android (".apk") và có chữ ký số của công ty Psiphon. Chìa khóa công khai của công ty Psipon như sau:

Owner: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Issuer: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Serial number: 349480e5
Valid from: Fri Jun 01 12:04:42 EDT 2012 until: Tue Oct 18 12:04:42 EDT 2039
Certificate fingerprints:
MD5:  BB:08:CD:91:22:FC:EB:17:1A:4A:3B:90:65:CE:2E:58
SHA1: 49:2C:3A:49:20:F3:6B:AE:95:90:EB:69:A6:36:E9:88:A7:41:7A:95
SHA256: 76:DB:EF:15:F6:77:26:D4:51:A1:23:59:B8:57:9C:0D:
7A:9F:63:5D:52:6A:A3:74:24:DF:13:16:32:F1:78:10
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Tập tin APK có thể được xác thực bằng cách (1) trích xuất chứng chỉ từ hồ sơ lưu trữ và đảm bảo rằng mã nhận dạng của nó khớp với giá trị bên trên và (2) kiểm tra lại APK có chữ ký bằng chứng chỉ. Ví dụ như, sử dụng các công cụ dòng lệnh của Unix và Java:

$ unzip -p PsiphonAndroid.apk META-INF/PSIPHON.RSA | keytool -printcert
$ jarsigner -verbose -verify PsiphonAndroid.apk

Psiphon cho Android tự động cập nhật và quá trình này tự động xác minh mỗi bản cập nhật là chính gốc.

Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Nhà mạng của tôi có thấy tôi làm gì trên Internet trong lúc tôi đang dùng Psiphon?

All data that goes through Psiphon is encrypted. This means that your ISP cannot see the content of your Internet traffic: web pages you browse, your chat messages, your uploads, etc.

Tuy nhiên, xin nhớ là Psiphon được thiết kế làm công cụ vượt kiểm duyệt, chứ không được thiết kế đặc biệt cho mục tiêu chống theo dõi. Psiphon không ngăn ngừa việc lịch sử lướt mạng và cookies được giữ trên máy tính của bạn. Và trong một số chế độ và cấu hình, toàn bộ lưu lượng giao thông internet của bạn có thể không đi xuyên qua Psiphon -- chẳng hạn như nếu thiết đặt proxy của trình duyệt bị cấu hinh không đúng, hoặc nếu bạn vẫn để mở trình duyệt đó sau khi rời Psiphon.

Ngoài ra có những kỹ thuật cấp cao có thể phân tích lưu lượng giao thông mã hóa và xác định một số điều, chẳng hạn như xem trang web nào. Thí dụ điển hình của chuyện này là "traffic fingerprinting" (nhận dạng lưu lượng giao thông)

Nếu cần ẩn danh trên mạng thì bạn nên dùng Tor thay vì Psiphon.

Psiphon thu thập thông tin gì của người dùng?

Xin đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư để biết chúng tôi thu thập thông tin nào.

How do I report a security vulnerability?

Please see our security.txt file for contact information and details.

Cài đặt, chạy, và cập nhật Psiphon

Có phiên bản Psiphon cho macOS, Linux, điện thoại Wndows, v.v...?

Các nền tảng chúng tôi hỗ trợ được liệt kê trong Trang tải về. Chúng tôi luôn nỗ lực để mở rộng hỗ trợ cho các nền khác, hy vọng rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ hệ điều hành bạn mong muốn trong tương lai gần!

Làm sao mở tùy chọn "sideloading" của Android?

“Sideloading” có nghĩa là cài đặt một ứng dụng vào thiết bị của bạn mà không phải đi qua cửa hàng Play. Điều này hữu ích cho những ai không truy cập vào được cửa hàng Play, hoặc khi ứng dụng không có cho khu vực của họ.

Để cài đặt trực tiếp Psiphon cho Android, bạn phải cho phép sideloading trong thiết bị. Vào phần thiết đặt của Android, rồi vào phần "Bảo mật", bật mở tùy chọn "Unknown sources" (nguồn lạ).

Screenshot of the Android security setting that allows installation of non-Play Store apps

Does Psiphon for Windows work on Windows XP or Vista?

As of December 2019, Psiphon does not support Windows XP or Vista. A legacy build is available for download that will work on those platforms for the foreseeable future, but users are strongly encouraged to upgrade to a recent version of Windows.

Tôi có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của Psiphon bằng cách nào?

Khi Psiphon khởi động, nó hiển thị Phiên bản của Phần mềm trên dòng đầu tiên của ký sự.

Tập tin “psiphon3.exe.orig” là gì?

Quy trình cập nhật tự động của Psiphon cho Windows đổi tên của phiên bản cũ thành "psiphon3.exe.orig". Những tập tin cũ với vần đuôi ".orig" có thể xóa đi.

Làm sao để lấy phiên bản cập nhật của Psiphon?

Android: Nếu bạn cài đặt Psiphon cho Android từ cửa hàng Google Play, nó sẽ được tự động cập nhật bởi cửa hàng Play khi có phiên bản mới. Nếu bạn sideload (cài theo đường tắt), ứng dụng Psiphon sẽ tải về bản cập nhật khi có, và sẽ báo cho bạn để cài đặt bản cập nhật.

Windows: Psiphon cho Windows sẽ tải xuống và cài đặt bản cập nhật khi có.

Cập nhật thủ công: Nếu phưong thức tự động cập nhật của Psiphon không chạy (ví dụ như, nếu bị chặn), bạn xem cách lấy phiên bản mới của Psiphon trong Trang Tải xuống.

Làm thế nào để gỡ cài đặt Psiphon cho Windows?

Psiphon cho Windows không có cài đặt, và do đó không hiện ra trong danh sách "Add or Remove Programs" của Windows. Tập tin chương trình có thể chạy từ ngăn "Downloads", hoặc có thể sao chép qua ngăn khác và cho chạy từ đó. Nếu bạn muốn xóa bỏ trình này, chỉ cần xoá tập tin chương trình.

How do I clear Psiphon for Windows' local data?

Psiphon for Windows stores some data locally under the user's profile. It is located at a path like C:\Users\YourName\AppData\Local\Psiphon3; or, more generally, %USERPROFILE%\AppData\Local. You can delete the local data by going to that path in Windows Explorer and deleting it, or entering this command at a command prompt: rmdir /s "%USERPROFILE%\AppData\Local". There is also information stored in the system registry at HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Psiphon3. You can use the Windows regedit tool to delete those registry keys.

Psiphon hoạt động thế nào

Tại sao địa chỉ IP Psiphon của tôi lại thường xuyên thay đổi?

Ứng dụng Psiphon của bạn sẽ tự động dò tìm máy chủ Psiphon mới. Khi máy chủ dùng trước đây không còn sẵn dùng nữa, một máy khác sẽ được dùng thay thế.

Psiphon cho Windows có proxy tất cả lưu lượng Internet của tôi hay không?

Chỉ có trong chế độ VPN. Sau khi một kết nối thành công được thiết lập trong chế độ VPN, giao thông toàn bộ máy tính của bạn sẽ đi qua mạng Psiphon. Khi chế độ VPN không được kích hoạt, chỉ các ứng dụng nào sử dụng proxy HTTP và SOCKS địa phương sẽ được ủy nhiệm.

Trình Duyệt Psiphon cho iOS có proxy tất cả lưu lượng giao thông internet của thiết bị?

Psiphon Browser for iOS is a browser-only application and so will only tunnel data that is loaded in the app itself, and will not tunnel your other apps (like your Facebook or Twitter apps) through the Psiphon network. So, for example, if you wanted to use the Psiphon network to access your Facebook account, you would use Psiphon Browser to go the Facebook website. If you were to open your Facebook app, it would use your direct internet connection, and would not be tunneled through the Psiphon network.

Đường hầm kết nối an toàn mặc định của Psiphon dùng giao thức nào?

Psiphon dùng SSH với thêm một tầng rối mã bên trên SSH để bảo vệ chống bị phát hiện giao thức. Đọc thêm về giao thức này nơi đây.

Giao thức VPN nào được sử dụng bởi Psiphon cho Windows? Tại sao tôi không thể kết nối?

Psiphon dùng giao thức VPN L2TP/IPsec.

PsiCash

Why should I create a PsiCash account?

With an account, your PsiCash balance is kept safe and can be shared between your devices. If you don't have a PsiCash account, your balance is specific to each device, and losing a device means losing your balance on that device. When you have an account, all you need to do is log in to restore your balance.

We will also be adding more benefits to having a PsiCash account in the future, such as transferring PsiCash between users and offering purchases that apply to all of your devices.

Why should I use a pseudonym or alias for my PsiCash account username?

A pseudonym is an alias or handle that you use to identify yourself that is different from your real name. Using a pseudonym for your PsiCash account username helps prevent your real identity from being linked with your Psiphon or PsiCash usage. If revealing yourself to be a Psiphon user is dangerous or otherwise undesirable, then you should choose a username that cannot be linked to you, and instead you should use a pseudonym that you have not used with any other site or service.

When signing up for a new PsiCash account, it is possible for someone to check for the existence of a username by trying to create an account with it. If the attempt is successful, the username did not already exist. If the attempt failed, the username did already exist. Having your username discovered does not put your PsiCash account at risk, but your status as a Psiphon user may be revealed in this way.

If you wish to avoid the link to your real identity, it is important to note that using a pseudonym that you use on other sites or services is almost the same as using your real name. If that pseudonym has already been linked to your identity elsewhere, then very little anonymity is gained by using it.

Also note that your email address is not discoverable in this way. Even if you use a pseudonym, you can still provide an email address on your PsiCash account and it will not be discoverable in any way.

What if I need to merge the PsiCash balance from more devices into my account?

To avoid abuse, we allow the pre-existing PsiCash balance and Speed Boost to be added from only a few devices to your PsiCash account when logging in. If you have more devices that you would like to keep the balances from, please email us at psicash.support@psiphon.ca. You must include your PsiCash username and the reason why you need more merges.

What is the psicash= parameter in some landing page URLs?

In some landing page URLs and in buy.psi.cash URLs you will see a parameter like #!psicash=abcd1234... or ?psicash=abcd1234.... This contains information necessary to give you a PsiCash reward for visiting some landing pages or for making a purchase of PsiCash.

The "token" you will see in the decoded base-64 of the parameter is your PsiCash "earner" token, and can only be used for crediting your account with PsiCash -- not for spending your PsiCash, viewing your balance, etc. This token also cannot be used to reveal your identity or anything else about your account.

Chẩn đoán vấn đề

Android

Tại sao tôi lại thấy thông báo "kết nối thất bại" lặp lại nhiều lần?

Nếu bạn thấy thông báo "kết nối thất bại", có nghĩa là không có máy chủ nào sẵn có mà ứng dụng biết đến. Thử tải một phiên bản Psiphon mới xuống.

Tại sao đường kết nối Psiphon thỉnh thoảng bị ngắt?

Lỗi này thông thường vì đường kết nối thất thường hoặc không bền. Trên điện thoại, lỗi này có thể là vì mất sóng. Trên máy vi tính, lỗi này có thể vì Wi-Fi thất thường hoặc đường kết nối của nhà mạng không bền.

Sau khi nâng cấp ứng dụng Psiphon cho Android, nó không kết nối nữa.

Nếu Psiphon đã kết nối trong lúc cài đặt một bản nâng cấp, nó có thể sẽ không kết nối sau đó và sẽ hiển thị lỗi "start_tunnel_failed ứng dụng chưa chuẩn bị hoặc bị thu hồi". Lỗi này là vì một lồi của hệ Android. Sửa lỗi này bằng cách khởi động lại thiết bị.

Khi Psiphon cho Android kết nối lần đầu, tại sao tôi không thể chọn "I trust this application" (Tôi tin tưởng ứng dụng này)?

Kiểm xem bạn có dùng bộ lọc màn hình hoặc ứng dụng kiểm soát độ sáng của màn hình. Nếu có, thử tắt đi. Nhiều ứng dụng này (như Lux Auto Brightness, Twilight, Night Mode) gây trở ngại cho người dùng khi tương tác với dấu nhắc này.

Windows

Tại sao tôi lại thấy thông báo "kết nối thất bại" lặp lại nhiều lần?

Nếu bạn thấy thông báo "kết nối thất bại", có nghĩa là không có máy chủ nào sẵn có mà ứng dụng biết đến. Thử tải một phiên bản Psiphon mới xuống.

Tại sao đường kết nối Psiphon thỉnh thoảng bị ngắt?

Lỗi này thông thường vì đường kết nối thất thường hoặc không bền. Trên điện thoại, lỗi này có thể là vì mất sóng. Trên máy vi tính, lỗi này có thể vì Wi-Fi thất thường hoặc đường kết nối của nhà mạng không bền.

Sau khi dùng Pisphon cho Windows máy vi tính của tôi không vào mạng được nữa.

Khi Psiphon cho Windows kết nối, nó sửa đổi thiết đặt proxy của máy bạn, và khi ngắt kết nối nó sẽ phục hồi trở lại trạng thái nguyên thủy. Nếu Psiphon cho Windows không rời đúng cách, nó có thể không phục hồi lại thiết đặt proxy nguyên thủy, và sẽ gây ra tình trạng không vào mạng được.

Cách sửa dễ nhất cho đa số là kết nối lại với Psiphon, rồi ngắt kết nối cho đúng cách.

Để tự sửa thiết đặt proxy, mở trình duyệt Internet Explorer, vào menu Tools (có biểu tượng răng cưa), Internet Options → Connections tab → nút LAN Settings. Gỡ dấu tíc của tùy chọn “Use a proxy server for your LAN” (dùng proxy cho LAN)

Psiphon cho Windows báo lỗi "doc.body is null or not an object" và không hoạt động.

Lỗi này xảy ra trong Windowx XP nếu có Internet Explorer 6. Psiphon cho Windows cần có Internet Explorer 7 hay mới hơn. Cách tốt nhất để cài đặt phiên bản mới hơn của Internet Explorer là qua Windows Update.

Nếu bạn không thể dùng Windows Update và muốn cài đặt trực tiếp Internet Explorer 7 hoặc Internet Explorer 8, bạn có thể lấy từ nơi sau đây:

Tại sao tôi không kết nối với Psiphon cho Windows được trong chế độ L2TP/IPsec?

Tường lửa của mạng bạn có thể không cho phép dùng VPN. Thiết bị định tuyến ở nhà bạn có thể chưa được cấu hình để cho phép giao thức VPN đi xuyên qua; kiểm lại các thiết đặt tường lửa xem IPsec hoặc L2TP pass-through (xuyên qua) có được kích hoạt. Dịch vụ IPSec của hệ thống có thể bị tắt; kiểm lại thiết đặt và đặt các dịch vụ này khởi động tự động.

Tôi có thể kết nối với Psiphon dành cho Windows ở chế độ VPN, nhưng tại sao nó lại rất chậm? Đôi khi các trang web hoàn toàn không tải được.

Một số thiết bị mạng hoặc các kết nối internet có thể tạo vấn đề cho L2TP/IPsec là giao thức mà Psiphon dùng trong chế độ VPN. Thử tắt chế độ VPN.

Khi dùng Psiphon cho Windows dưới chế độ VPN, không có trang web nào tải được. Tôi nhận được thông báo lỗi cho biết tìm kiếm tên miền thất bại.

Psiphon giới hạn lưu lượng giao thông DNS đến các máy chủ DNS quen biết, đã kiểm chứng. Ứng dụng Psiphon tự động cấu hình thiết đặt máy chủ DNS cho VPN của bạn. Nếu bạn có lỗi liên hệ đến DNS, kiểm lại xem bạn có bị nhiễm mã độc loại "DNS Changer", mà nó tìm cách đổi thiết đặt máy chủ DNS. Xin đọc thêm thông tin nơi đây.

Tương thích với các Ứng dụng Khác

Psiphon cho Windows có tương thích với các trình duyệt Explorer, Firefox và Chrome hay không?

Đúng. Kiểm tra các thiết đặt trình duyệt của bạn và kiểm lại xem nó được cấu hình để dùng các thiết đặt proxy hệ thống.

Có giới hạn nào về cổng khi dùng Psiphon?

Outbound connections via the Psiphon network can only be made to a restricted set of server ports including: 53, 80, 443, 465, 587, 993, 995, 8000, 8001, 8080. See this discussion for more information. Mail clients cannot establish outbound connections on port 25. See this discussion for more information.

Tại sao tôi không dùng đượng ứng dụng ưa thích trong lúc Psiphon đang chạy? Tại sao tôi không gửi email ra được bằng phần mềm email của tôi.

Có thể vì giới hạn cổng của Psiphon.

Tại sao hotspot và USB tethering của Android không chạy xuyên qua Psiphon?

Đây là vì giới hạn của cách thực hiện hotspot và tethering của Android. Bạn sẽ thấy hoặc thiết bị tethering không nối mạng được hoặc lưu lượng giao thông không đi qua VPN.

Tại sao phần mềm tường lửa hoặc chống vi-rút bảo Psiphon là mối đe dọa?

Điều cần kiểm trước tiên là bản Psiphon bạn có là chính gốc hay không. Xin theo hướng dẫn sau đây để kiểm xem bản Psiphon của bạn là chính gốc. Nếu không phải chính gốc, xin gửi email cho chúng tôi với thông tin làm sao bạn có được bản đó, và nếu được, đính kèm tập tin chương trình Psiphon đó.

Nến bản Psiphon của bạn là chính gốc, thì đây là trường hợp báo động lầm. Mặc dầu đa số phần mềm chống vi-rút/tường lửa đã thêm chữ ký số của Psiphon vào danh sách tin tưởng, một vài phần mềm vẫn lầm lẫn cho rằng tập tin chương trình của Psiphon là mã độc. Trong trường hợp này, xin gửi email cho chúng tôi, cho biết phần mềm chống vi-rút/tường lửa bạn đang dùng, rồi chúng tôi sẽ liên lạc với công ty đó để giải quyết.

Tại sao tôi không đưa các ứng dụng của Windows Metro (tức Modern UI) đi xuyên qua Psiphon được?

Windows 8 giới thiệu một giao diện để bàn khác gọi là "Metro", mà sau này đổi tên lại là "Modern UI" (giao diện Tân Thời). Một số ít ứng dụng chỉ có thể chạy dưới "chế độ Metro" và một số (như Internet Explorer) có thể chạy dưới cả hạng chế độ "Metro" và "Desktop" (để bàn). Chế độ giao diện mới này vẫn còn đó trong hệ Windows 8.1 và có trong Windows 10 ở một mức độ ít hơn.

Ứng dụng trong chế độ Metro muốn dùng proxy địa phương thì người dùng phải sửa đổi các thiết đặt bảo mật hệ thống. Có nghĩa là ứng dụng chế độ Metro không dùng Psiphon được, và không thể vào internet khi Psiphon đã kết nối. Bạn có thể dùng Công cụ EnableLoopback để cho phép ứng dụng chế độ Metro chạy với Psiphon.

Sau đây là các ví dụ của thông báo lỗi mà bạn có thể thấy khi ứng dụng chế độ Metro tìm cách nối mạng không được với Psiphon.

Làm thế nào tôi cấu hình các ứng dụng để đi xuyên qua Psiphon?

Psiphon sẽ tự động cấu hình hệ thống của bạn để sử dụng proxy HTTP/HTTPS địa phương và proxy SOCKS địa phương. Cổng cho các proxy này được chọn ngẫu nhiên, trừ khi được ấn định trong thiết đặt của Psiphon. Các ứng dụng Windows dùng Thiết Đặt Proxy Hệ Thống sẽ được tự động proxy. Bạn có thể cấu hình thủ công cho các ứng dụng khác sử dụng các proxy địa phương này. Cả Psiphon cho Windows và cho Android đều chạy các proxy địa phương này.

How can I tell Psiphon for Windows not to configure my system proxy settings?

Nhấp vào Run, và nhập regedit để mở Registry Editor. Tìm và mở HKEY_CURRENT_USER\Software\Psiphon3, và ở bên phải bạn sẽ thấy SkipProxySettings. Đặt giá trị này thành 1 và Psiphon 3 sẽ không tự động cấu hình thiết đặt proxy hệ thống.

Linh tinh

Chế độ toàn thiết bị cho Android được root đâu rồi?

Trước tháng Mười Hai 2015, Psiphon cho Android có một tính năng cho phép người dùng với thiết bị Android cũ (trước 4.0/ICS) đưa toàn thiết bị đi xuyên qua Psiphon nếu đã có root. Một phiên bản cập nhật lớn cho Psiphon lúc đó đòi hỏi phải loại bỏ tính năng đó.

How do I get a refund for a subscription, purchase of PsiCash, or other purchase?

Android: If it has been less than 48 hours since you made the purchase, you can get a refund through the Play Store. After 48 hours, email us at refund+android@psiphon.ca. Please include your name, the email address of your Play Store account, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

iOS and macOS: Please request the refund through the App Store.

Windows: Email us at refund+windows@psiphon.ca. Please include your name, the email address or phone number used at the time of purchase, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

Note that refunds may take up to a week to process.